WITTE ZUSTERS als BRABANTS ERFGOED

De Provincie Noord-Brabant is een project begonnen dat heet de Brabant Cloud. In deze z.g. Cloud (een platform/website) willen ze allerlei locaties, verhalen en evenementen onderbrengen die te maken hebben met (im-)materieel erfgoed uit onze provincie. Er zijn vier verhaallijnen: Bestuurlijk Brabant, Innovatief Brabant, Bevochten Brabant en Religieus Brabant. Bedoeling is dat burgers zelf tekst en beeld hiervoor aandragen. Inmiddels staat er al aardig wat op, waaraan ook de Congregatie van Missiezusters OLV van Afrika heeft bijgedragen.
  • Onder Locaties staat de geschiedenis van klooster Sancta Monica in Esch: zie   Brabants erfgoed
  • Onder Verhalen staat een gedeelte uit ons boek Dragers van Hoop, een leven lang missie, over het werk van Zr Jeanne Simons in Nairobi:  zie Brabants erfgoed
  • En onder Evenementen staat de informatie over onze expositie De Witte Karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte Zusters in Afrika: zie   Brabants erfgoed   
Kortom, snuffel eens rond op deze interessante site.