Home

Anna Maria Hauwert , Zuster Divéra   overleden  8 augustus 2018    
Vrijdag 24 augustus 2018: Jubilaressenfeest van de Witte Zusters. Er zijn dit jaar 7 jubilaressen, die hun professiefeest (kloosterinwijding) vieren.
lezing door Dr. Frans Wijsen, missioloog uit Nijmegen, over ‘omgekeerde missie’ van buitenlandse religieuzen naar Nederland. Plaats: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven,
door Drs. Marielle Polman, filosofiedocent uit Nijmegen, over Ubuntu-filosofie, de levensfilosofie van het ‘wij’ van de Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose.
door M. Afr. Jozef de Bekker, sectoroverste van de Witte Paters in Nederland, over de toekomst van de missie. Hoe
Overleden Jo Senten Zuster Christini 10 juli 2018