150 mensen op hernieuwde opening De Witte Karavaan

150 mensen op hernieuwde opening De Witte Karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte Zusters in Afrika

 

Voor video klik hier

 

Zondag 29 april j.l. is de heropening van onze 150-jarige jubileumtentoonstelling in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven druk en gezellig verlopen. Ruim 150 mensen kwamen luisteren naar het Charles Lwanga-koor van de Afrikaanse migrantenparochie uit Den Haag. Uiteindelijk kregen ze iedereen uit de kerkbanken om mee te dansen! Entity-overste Zr Marie MacDonald uit Londen en Sector-overste Pater Jozef de Bekker gaven een korte toelichting over de huidige prioriteiten van beide congregaties en hoe het 150-jarig bestaan van de Lavigerie-familie internationaal wordt gevierd. Jozef herinnerde ons aan Charles Lwanga, een van de voornaamste kerkelijke martelaren van Oeganda en aan de aankomende zaligverklaring van de vermoorde religieuzen in Algerije, waaronder vier Witte Paters. We zijn blij dat er wederom veel belangstelling is voor onze expositie. Op de zondagen van 20 mei en 1 juli zijn er aanvullende lezingen over resp. Vrouwen in Zambia en Positief nieuws uit Afrika. Het seizoen eindigt op 21 oktober 2018. Hieronder ziet u een aantal foto’s van de opening.

Webflyer expo 2018

 

Voor meer foto’s zie publicaties / foto’s of klik HIER