Zondag 30 september 2018 om 14.30 uur: Ubuntu filosofie – Lezing bij de tentoonstelling De Witte Karavaan

Ubuntu filosofie –Lezing bij de tentoonstelling De Witte Karavaan

Opzondag 30 septembergeeft dr. Mariëlle Polmanom 14.30 uureen lezing over Ubuntu-filosofie.

Vanuit Ubuntu is het bestaan een continue beweging, waarin alles steeds een balans zoekt. Centraal staat de samenhang tussen het individu en de gemeenschap. Zo’n visie heeft gevolgen voor onze kijk op politiek, religie, het rechtssysteem, onze omgang met de aarde en met elkaar. Misschien heeft Ubuntu niet alleen Afrika iets te bieden, maar ook het Westen.

De lezing vindt plaats in het kader van de tentoonstelling De Witte Karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte Zusters in Afrika (tot 21 oktober 2018), duurt ongeveer een uur en is gratis toegankelijk. Zie ookwww.wittezusters.nl

Mariëlle Polman organiseert activiteiten vanuit Wie weet! Praktijk voor filosofie, religie en literatuur. Zij is docent filosofie en Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en werkt daarnaast als geestelijk begeleider.

Locatie: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha. Tel. 0485-311007, email:info@erfgoedkloosterleven.nl