Zr Joanna Dekkers in glossy KLOOSTER!

Zr Joanna Dekkers in glossy KLOOSTER!

Onze Witte Zuster Joanna Dekkers, die jarenlang in Ruanda heeft gewerkt, staat met haar verhaal in het herfstnummer van het glossy tijdschrift KLOOSTER! Dit magazine wordt uitgegeven door St. Adveniat van journalist/theoloog Leo Fijen. Dit verhaal is al eerder verschenen in ons boekje Dragers van Hoop over 150 jaar Missiezusters van OLV van Afrika (nog steeds te koop bij ons!). Op het moment is Joanna op haar 83-jarige leeftijd nog aktief als vrijwilligster bij het PUB, het Pastoraal UitzendBuro voor dak- en thuislozen, in Den Bosch. De glossy is te koop bij de boekhandel.

Klik hier voor het artikel.