Spiritualiteit

Het spirituele gedachtegoed van MZOLA is gebaseerd op de Ignatiaanse spiritualiteit. Dit houdt in dat God in alles en allen zit, de overtuiging dat de Geest van God overal aan het werk is. Iedere persoon is in principe ‘heilige grond’, waarin het zaadje van het geloof kan ontspruiten. Niets is profaan en we kunnen werkelijk God vinden in alle dingen, zoals Ignatius zei. Natuurlijk is er het belang van het gebed, het luisteren naar Gods Woord, maar onze innerlijke beschouwing en meditatie wordt evenzo goed gevoed door de concrete gebeurtenissen van alledag. Onze apostolische spiritualiteit overstijgt de scheiding tussen contemplatie en aktie, voor ons is dit een. Alles en iedereen kan geraakt worden door Gods liefde en zo kijken wij dan ook naar de werkelijkheid. Wij willen ‘dragers van hoop’ zijn in iedere situatie en voor iedereen, met name de mensen aan de rand van de samenleving. We voelen ons uitgenodigd door Gods visie op de wereld om samen in geloof, hoop en liefde, aan de verwezenlijking van het Koninkrijk Gods op aarde te werken voor de mensen die hij liefheeft. Hierbij laten we ons inspireren door de verhalen uit de Bijbel, het leven van Jezus, maar ook door de realiteit om ons heen, zowel in Afrika als hier in Nederland.

Voor meer informatie zie MSOLAFRICA.ORG