Internationaal

Het totaal aantal MZOLA in 2016 is 633 wereldwijd, waarvan 113 werkzaam in Afrika, verdeeld over 25 communiteiten. Het overgrote merendeel, 520 zusters, is woonachtig in Europa (383) en Noord-Amerika (137), verdeeld over 72 communiteiten.
In de congregatie zijn in totaal 32 nationaliteiten vertegenwoordigd, m.n. uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Belgie, Spanje, Nederland, Congo en Burundi. Er zijn 597 geprofesten (eeuwige gelofte) en 36 tijdelijk geprofesten. De opleiding en vorming speelt zich voornamelijk af in Afrika (Nairobi) en Rome.

 

Via de link hieronder kunt u alle landen en adressen van alle communiteiten vinden waar MZOLA werkzaam is.

MZOLA INTERNATIONAAL