Onze Missie

Als vrouwenapostels, gewijd en geworteld in Christus, in liefde met God’s verlangen voor de huidige Afrikaanse wereld, zijn wij geroepen om dit verlangen waar te nemen en hiermee in overeenstemming te leven, waar we ook zijn. We herkennen de rijkdom, het potentieel en de diversiteit van de Afrikaanse volkeren en zijn ervan overtuigd dat Afrika een belangrijke bijdrage kan leveren aan de wereld en wij kiezen ervoor om hier aan deel te nemen. Dit leidt ons ertoe in dialoog en verzoening te leven en toegewijd te zijn aan rechtvaardigheid, vrede en de integriteit van de schepping binnen onze internationale, interculturele en wereldwijde communiteiten. “Ik heb alles van Afrika liefgehad”.

(Bron: Mission Statement van MZOLA uit boek Co-Creators 2013)