Gedragscode Pastoraat

Gedragscode Pastoraat

Om de sociale veiligheid binnen religieuze instellingen te bevorderen, hebben de Diocesane Bisschoppen van de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk een formele Gedragscode Pastoraat opgesteld en van kracht verklaard per 1 juli 2014.  Deze Gedragscode is tot stand gekomen in samenwerking met de Apostolisch Administrator van het Militair Ordinariaat, de Diocesaan Administrator van het Bisdom Roermond en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

De Congregatie van Missiezusters van OLV van Afrika, die het beleid van de gedragscode ondertekend hebben, en al haar medewerkers en vrijwilligers werkten en werken volgens de beginselen en uitgangspunten van deze verklaring.