Steun

Voor ondersteuning van het werk of de opleiding van de Missiezusters in Afrika, kunt u gebruik maken van ons rekeningnummer: NL 85 INGB 0001 0967 24 ten name van MissieZusters O.L. Vrouw van Afrika te Boxtel. De congregatie is een ANBI-instelling.