Nederland

Nederland

In Nederland zijn er nog zo’n 17 Witte Zusters, allen hoogbejaard en wonend als gemeenschap in Woon-Zorgcentrum het Wereldhuis in Boxtel. Ondanks dat, zetten zij zich nog steeds in voor hun medemens en voor vrede en gerechtigheid op de wereld. Eens een missionaris, altijd een missionaris!

Voorheen werkten zij in Afrikaanse landen, zoals Tanzania, Kenia, DR Congo, Zambia, Ghana, Burkina Faso, Ruanda, Burundi, Oeganda etc. Hun activiteiten lagen op het gebied van pastoraat, onderwijs, catechese, ziekenzorg, vrouwenwerk en sociale projecten. Bedoeling was van begin af aan zichzelf overbodig te maken en het werk over te dragen aan opgeleide Afrikanen.

Na terugkeer uit Afrika, waren de Nederlandse zusters actief in het vluchtelingenwerk, met dak- en thuislozen, mantelzorg voor ouderen, interreligieuze dialoog, parochiewerk, duurzaamheid, zorgboerderij, kringloopwinkel enz. Nog steeds vinden ze het belangrijk een positief beeld uit te dragen van Afrika en op te komen voor de multiculturele samenleving alhier.

De jongere zusters van deze internationale congregatie zijn hedentendage nog actief in Afrika, met name op het gebied van empowerment van vrouwen en meisjes middels onderwijs, scholing, ziekenzorg en sociaal-pastorale projecten rondom economische zelfstandigheid, gezondheidseducatie, huiselijk geweld, straatkinderen, vrouwenhandel en moderne slavernij. Enige jaren geleden, is er, samen met andere zustercongregaties, een internationale communiteit geopend op Sicilië, vanwege de aanhoudende vluchtelingenstroom aldaar. Ook zit er een gemengde communiteit van Witte Paters en Witte Zusters in Karlsruhe, Duitsland, die aktief is in het bijstaan van asielzoekers. De apostolische keuzes zullen in de toekomst steeds duidelijker komen te liggen bij ‘mensen in de marge’ en ecologische bewustwording.

Voor meer info: zie onder Onze Geschiedenis of op onze internationale website www.msolafrica.org