Nederland

In Nederland zijn er nog een 50-tal zusters, allen boven de tachtig en voornamelijk wonend in verschillende Woonzorgcentra en aanleunwoningen in Boxtel, Eindhoven, Nuland en Etten Leur. Ondanks dat, zetten zij zich nog steeds in voor hun medemens en voor vrede en gerechtigheid op de wereld. Eens een missionaris, altijd een missionaris!
Zo zijn de Nederlandse zusters aktief in het vluchtelingenwerk, met dak- en thuislozen, mantelzorg voor ouderen, interreligieuze dialoog, parochiewerk, duurzaamheid, zorgboerderij, kringloopwinkel enz. Ook vinden ze het belangrijk een positief beeld uit te dragen van Afrika en op te komen voor de multiculturele samenleving alhier.
Voorheen werkten zij in Afrikaanse landen, zoals Tanzania, Kenia, DR Congo, Zambia, Ghana, Burkina Faso, Ruanda, Burundi, Oeganda etc. Hun aktiviteiten lagen op het gebied van pastoraat, onderwijs, katechese, ziekenzorg, vrouwenwerk en sociale projecten. Bedoeling was van begin af aan zichzelf overbodig te maken en het werk over te dragen aan opgeleide Afrikanen.

Ook nu nog is de congregatie aktief in Afrika, met name op het gebied van empowerment van vrouwen en meisjes middels onderwijs, scholing, ziekenzorg en sociaal-pastorale projecten rondom economische zelfstandigheid, gezondheidseducatie, huiselijk geweld, straatkinderen, vrouwenhandel en moderne slavernij. Onlangs is er, samen met andere zustercongregaties, een internationale communiteit geopend op Sicilie, vanwege de aanhoudende vluchtelingenstroom aldaar. De apostolische keuzes zullen in de toekomst steeds duidelijker komen te liggen bij ‘mensen in de marge’.

Voor meer info, zie onder Onze Geschiedenis of op onze internationale website: www.msolafrica.org