07 Dragers van Hoop, een leven lang missie, lees om te bestellen.

Boek Cover 07 Dragers van Hoop, een leven lang missie, lees om te bestellen.

Ons boek Dragers van Hoop, een leven lang missie, uitgegeven in april 2017, is uiteraard nog steeds te bestellen. Hierin verhalen en interviews met zo’n tiental Witte Zusters, waarin ze openhartig en boeiend vertellen over hun leven en werk in Afrika en in Nederland, over hun roeping, hun twijfels en uitdagingen en hoe ze hier op terugkijken. Vlot geschreven door schrijfster Ilse van Dongen uit Tilburg. 135 pagina’s met foto’s en matricule (lijst van alle Nederlandse ingetreden zusters) en kort historisch overzicht van de Congregatie.

Dat kunt u het snelste doen door 10 euro (incl. 5 euro verzendkosten) over te maken naar bankrekeningnummer: NL 85 INGB 0001 0967 24 t.n.v. Missiezusters OLV van Afrika, Boxtel o.v.v. uw naam en adres, zodat wij weten waar het boekje heen moet.

Wilt u meerdere exemplaren, kunt u het beste mailen of bellen naar administratie@wittezusters.nl of 0411-602548 (ma t/m don 8-4 uur).