EXPOSITIE DE WITTE KARAVAAN MUBO Boxtel

EXPOSITIE DE WITTE KARAVAAN

150 jaar Witte Zusters en Witte Paters in Afrika

Van 15 juni tot en met 18 augustus 2019 organiseert Museum Boxtel (MUBO) een expositie over de geschiedenis van 150 jaar Witte Zusters en Witte Paters in Afrika. De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met beide religieuze missiecongregaties. De expositie vertelt de geschiedenis en het veelkleurige leven van de Witte Zusters en Witte Paters in Afrika en Nederland aan de hand van voorwerpen, beeldmateriaal en archiefmateriaal.

De Franse kardinaal Lavigerie sticht in 1868 de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika. Een jaar later, in 1869, volgen de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Lavigerie is een zeer bewogen man, die strijdt tegen oorlog, hongersnood en slavernij. Hij spoort de missionarissen aan zich te verdiepen in Afrikaanse talen en culturen. De Zusters en Paters gaan -naar lokale gewoonten- in het wit gekleed en worden daarom in de volksmond Witte Zusters en Witte Paters genoemd. Vanaf het begin is er sprake van een internationaal gemengd gezelschap met de hoofdzetel in Algerije. Vandaar uit trekken de Witte Zusters en Witte Paters naar andere regio’s in Afrika om mensen in contact te brengen met het Christendom. Ze zijn actief in jeugdzorg, onderwijs, ziekenzorg, pastoraat en vrouwenemancipatie. De Witte Zusters en Witte Paters noemden hun missie-expedities ‘Karavanen’, een term die algemeen werd gebruikt voor groepsreizen van plaats tot plaats. Als groep is ieder individu beter beschermd tegen overvallen en ongelukken. De eerste karavaan van de Paters vertrok in 1878 vanuit Noord-Afrika naar de binnenlanden van het continent. De eerste karavanen van de Zusters vertrokken in de periode 1894-1900. Op dit moment zijn de missionarissen nagenoeg allemaal teruggekeerd naar hun thuisland en wordt hun werk voortgezet door Afrikaanse ingetreden mannen en vrouwen.

Tijdens de looptijd van de expositie zijn er op de zondagmiddagen van 14-16 uur een Witte Zuster en/of Witte Pater aanwezig om bezoekers op de expositie rond  te  leiden  en uit de eerste hand nadere toelichting te geven over hun werk en ervaringen.

In het kadervan de expositie staan in MUBO ook   twee lezingen op het programma. De eerste is op zondag 23 juni 2019 om 11.15 uur door Zuster Tiny Hölscher over ontstaan, geschiedenis en charisma van150 jaar Witte Zusters in Afrika en Nederland (1869-2019). De tweede lezing is op zondag 14 juli 2019 om 11.15 uur door Pater Piet Buijsrogge over werk, ervaringen en de sociale en economische aspecten van het apostolaat in Afrika.Men kan zich nu al voor de lezingen aanmelden op   info@muboboxtel.nl   of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16041898. De entree is € 5,00 p.p.

Er is ook een wandeling uitgezet in de regio Boxtel, Esch en Vught langs verschillende (voormalige) kloosters, waaronder een aantal missiecongregaties zoals de Witte Zusters en de Witte Paters. De hoofdroute heeft een lengte van17,5 km met NS Boxtel als startpunt en NS Vught als eindpunt. De route is voor € 2,00 te koop in Museum Boxtel. Op 2 juli en 6 augustus kan (een gedeelte van) deze route gelopen worden o.l.v. een gids van de VVV Boxtel.

De entreeprijs voor de expositie is voor volwassenen € 4,00 en voor kinderen van 12 jaar en ouder € 2,00. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. MUBO is geopend op zaterdag en zondag van 13-17 uur.

Klik hier voor foto’s van de opening