Studenten werken mee aan project De Verschilmakers

Studenten werken mee aan project De Verschilmakers

Enige tijd geleden hebben we het film/dialoog-project De Verschilmakers weer opgepakt. Hierin gaan Witte Zusters in gesprek met jongeren, die eenzelfde passie hebben voor een bepaald thema of werkveld. Dat kan zijn: werken in de zorg of demonstreren voor het klimaat, aandacht hebben voor vluchtelingen of met daklozen werken. Als het maar iets is wat door beiden gedeeld wordt en wat aansluit bij de missie en het gedachtengoed van de Witte Zusters. Inmiddels is daar een eerste filmpje uitgerold, gemaakt door Laila Willems en Ilse van Dongen uit Tilburg, waarin Zr Jo Robben in gesprek gaat met twee buurtsportwerkers uit Boxtel, Mo en Soufiane. Ze hebben het o.a. over de multiculturele samenleving en de wereld een beetje beter maken. Dit filmpje is vertoond op de Culturale 2019 in Podium Boxtel op 14 september j.l. voor filmpje klik hier

Binnenkort hopen we meer filmpjes te kunnen realiseren samen met een 7-tal eindexamenstudenten AV en Fotografie van het Koning Willem I-college uit Den Bosch. Zij gaan enkele dialoogfilmpjes voor ons opnemen en ook dubbelportretten maken van de dialoogpartners. Te denken valt aan een zuster-vroedvrouw in gesprek met een jonge verloskundige, een ex-onderwijzeres met een PABO-student, twee klimaatjongeren met twee recycle-zusters enz. Wat bezielt hen in hun werk, waarom hebben ze hier voor gekozen, wat zijn hun overeenkomsten en verschillen? De filmpjes zijn hopelijk eind van het jaar op deze website te zien.