Nieuwe Entityleiders voor Europa

Sinds 1 januari jl. zijn er voor de ENTITY Europa, waar de Nederlandse Witte Zusters onder vallen, twee nieuwe Entityleiders benoemd: Zr Florence Mwamba uit DR Congo en Zr Maite Sanchez de Pablo uit Spanje. Zij volgen hiermee Zr Elisabeth Biela (Duitsland) en Zr Marie Macdonald (UK) op, die ontheven zijn uit hun taken. De huidige leiding is gestationeerd in het Generalaat (Moederhuis) in Rome. Zij hebben tevens de leiding over de ENTITY Canada/Amerika, waar ook nog bijna 100 Witte Zrs zijn. De dagelijkse leiding in Europa en Canada is in handen van (leken-) country-coördinatoren, maar de canonieke verantwoordelijkheid is nu dus in handen van deze twee nieuwe leiders. Florence heeft lang in Malawi gewerkt met straatkinderen en heeft daarna 6 jaar lang in het Entityteam van Oost- en Centraal Afrika (ECA) gezeten. Maite heeft jarenlang in Oeganda gewerkt en daar allerlei projecten opgezet. Zij kunnen helaas nogniet naar alle landen reizen vanwege de lockdown. Dus tot heden blijft het bij Zoomen. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe functie!