Kerstwens

De Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika wensen bij deze al onze medezusters wereldwijd, familie, vrienden en kennissen een Zalig Kerstfeest toe in goede gezondheid voor u allen.

Laten we ons verheugen in de vreugdevolle komst van de Heer. Tevens bidden wij voor meer perspectief en hoop in het nieuwe jaar. Dat 2022 ons weer toekomst en vernieuwing geven zal, met name ook voor de mensen in Afrika.

Vrede voor allen en dat wij in duurzaamheid mogen meebouwen aan het Koninkrijk Gods op Aarde. Laten we goed voor de Schepping zorgen en voor al haar medebewoners: mens, plant en dier.

Christmaswish

The Missionary Sisters of Our Lady of Africa wish all our sisters worldwide, our families and friends a Holy Christmas and good health for you all.

Let’s rejoice in the arrival of the Lord. We also pray for more perspective and hope in 2022. That the New Year may bring us a bright future and renewal, especially for the people in Africa.

Peace for all and that together we may build a sustainable Kingdom of God on Earth. Let us take care for Creation and all her residents: humans, plants and animals.