Witte Zusters in Museum Krona

De expositie Vrijheid & Verwarring in Museum Krona te Uden is verlengd tot en met 15 mei 2022. In deze boeiende tentoonstelling ziet u hoe kloosters in de jaren ’60 sterk veranderden. Na Vaticanum II legden de religieuzen hun habijt af, lieten zorg en onderwijs aan lekenprofessionals over en gingen ze zich meer met maatschappelijke thema’s bezighouden. Ook het werk van missionarissen veranderde, zij liepen toch al voorop en vroegen aandacht voor inculturatie van de kerk. In plaats van ‘zieltjes te winnen’ werden ze meer ontwikkelingswerkers. Naast tal van andere panelen is er ook een speciaal Missie-paneel te bewonderen met foto’s van o.a. de Missiezusters van OLV van Afrika.

https://www.museumkrona.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/kloosterleven-in-de-jaren-60

Zr Antoinette en Zr Jeanne op weg naar Tanzania met het missionarisvliegtuig van de Raptim.