Jubileumfeest 2023

Ieder jaar op de laatste vrijdag van augustus, vieren de Witte Zusters de jubileumfeesten van de zoveel jaar geprofeste zusters. Dat kan hun 50-, 60-, 70- of zelfs 75-jarig jubileum zijn, afhankelijk van hoelang geleden ze hun Eerste Gelofte hebben afgelegd. Dit jaar is er maar een jubilaresse: Zr Maria Schoorlemmer (95) viert haar 70-jarige Professiefeest. De andere jubilaresse, haar nicht Henriette Schoorlemmer, zou haar 75-jarige Professie vieren, maar is helaas een maand geleden op 101-jarige leeftijd overleden. Wij herdenken haar in onze gedachten en feliciteren desondanks Zr Maria van harte. De zusters vieren dit met een  H. Mis en feestelijke lunch in het Wereldhuis, tezamen met de Witte Paters, de MMZ, familie, personeel en vrijwilligsters. Volgend jaar zijn er, bij leven en welzijn, negen jubilaressen

Zr Henriette Schoorlemmer 75 jaar geprofest, maar overleden op 13 juli j.l.
Zr Maria Schoorlemmer 70 jaar geprofest.