PELGRIMEREN VOOR DE JEUGD 2024

PELGRIMEREN VOOR DE JEUGD 2024 

Op de besneeuwde dinsdag van 16 januari j.l. mochten wij 17 kinderen uit groep 7/8 van de St. Theresiaschool uit Lennisheuvel verwelkomen in de kapel van het Wereldhuis, een interreligieus WoonZorgCentrum in Boxtel. Zij deden mee aan het programma Pelgrimeren voor de Jeugd van het Nederlands Genootschap van St. Jacob, naar een oorspronkelijk idee van de Pelgrimsherberg in Vessem (Noord-Brabant). Deze club organiseert al jaren wandeldagen voor de jeugd (basischool en middelbare school), waarin de kinderen samen met hun leerkracht en ervaren pelgrimsgangers een tocht lopen in de regio. De volwassen vrijwilligers zijn allemaal mensen die een pelgrimstocht naar Santiago of bv. Rome hebben gelopen.

Het idee achter de jeugdpelgrimage is om zo een soort overgangsritueel te creëren voor de overstap van basis- naar middelbare school, maar kan ook ingezet worden bij andere ‘rites de passage’. Deze tocht wordt voorbereid in de klas door o.a. het beschilderen van een Jacobsschelp (symbool van de pelgrim) met een woord dat jouzelf typeert. Ook worden er stenen beschilderd met wensen die onderweg achtergelaten kunnen worden. En is er een klassekaars die meegaat op tocht.

Nadat we de kinderen welkom hadden geheten, gingen ze in kleine groepjes uiteen om samen met hun begeleiders met een aantal Missiezusters van OLV van Afrika en Medische Missiezusters te praten. Waarom ging u naar Afrika? Wat is een roeping eigenlijk? Welke avonturen maakte u daarmee? Wat aten jullie daar? Ook spraken de kinderen over hun eigen idealen en wensen: “Ik wil later graag directeur van een pretpark worden”.

Na drie kwartier keerden allen weer terug naar de kapel, waar we een afscheidsritueel hielden. Een gebed, een aangepast lied, het aansteken van de klassekaars met het doorgeven aan elkaar onder het uitspreken van een persoonlijke wens, nog een laatste zegenwens van de zusters voor de kinderen en een slotlied. Bij het weggaan kregen alle jeugdige pelgrims een Afrikaanse sleutelhanger mee. Daar gingen ze, de kou en de sneeuw in, met een grote omweg door de bossen teruglopend naar Lennisheuvel, waar ze op het eind van de dag weer zullen arriveren. Daarbij nog lang nagezwaaid door de zusters. Tot de volgende keer!

Marina van Dalen, bestuurscoördinator Missiezrs van OLV van Afrika, Boxtel

Voor meer info:

https://www.santiago.nl/werkgroepen/werkgroep-pelgrimeren-voor-de-jeugd/

https://www.wegenmetzegen.nl/2023/eerste-jongerenpelgrimage/

https://www.plazacultura.nl/  voor evt. subsidies

www.wittezusters.nl

https://pelgrimsherberg.nl/