Stamboomonderzoek

Geregeld krijgen wij aanvragen binnen van mensen die willen weten of we informatie of foto’s hebben over hun ‘tante zuster’ of hun dorpsgenote die naar de missie ging. Ook zijn er heemkundekringen en andere onderzoekers die graag bij ons gegevens opvragen. We proberen hier natuurlijk zoveel mogelijk op te reageren, zo lang als het kan. Echter, het grootste gedeelte van ons archief ligt in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha (bij Cuijk). Hier hebben zo’n beetje alle congregaties en ordes vanuit heel Nederland hun archieven in bewaring gegeven. U kunt dan ook het beste, nadat de Congregatie schriftelijk toestemming heeft gegeven, contact opnemen met de studiezaal van dit centrum voor verdere vragen. Ook kunt u eerst digitaal zoeken in hun materiaal, waarvan veel online staat. Tegen betaling kunnen zij ook documenten scannen en naar u doormailen. Zie de links hieronder.

Voor verdere info en toestemming van de Witte Zusters: m.vandalen@wittezusters.nl

Voor de online catalogi van de collecties: https://erfgoedkloosterleven.nl/archieven/

Voor contact met de studiezaal: https://erfgoedkloosterleven.nl/bezoek-en-diensten/studiezaal/

Adres: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha, tel. 0485 311 007.

Voor onderzoek en toestemming tot het archief van de Witte Paters, wendt u zich tot de overste Pater Jozef de Bekker van de Witte Paters in Heijthuijsen: pep.nld.del@mafrome.org tel. 0475-494880.

Voor gegevens uit het internationale archief van de Witte Zusters in Rome, wendt u zich tot de generaal archivaris Zr Gisela Schreyer: gen.archives@msolafrica.org