Witte Zusters in publicatie van Provincie Brabant over erfgoed kloosters

De Provincie Brabant is al enige tijd bezig om het materiele en immateriele erfgoed van kloosters en congregaties in kaart te brengen. Ze willen graag stimuleren dat dit religieuze erfgoed niet verloren gaat, maar dat het op een creatieve wijze bewaard wordt voor de toekomst. Naar aanleiding van een studiedag in november 2018, is nu deze publicatie verschenen. Ook de Witte Zusters worden hierin vernoemd, met daarbij aandacht voor onze Witte Zuster-wandelroute en ons dialoog/film-project De Verschilmakers. Daarnaast leest u over tal van andere initiatieven die ontstaan (zijn) vanuit verschillende Brabantse kloosters. De bedoeling is dat deze initiatieven verder worden uitgebouwd en uiteindelijk gepresenteerd worden in het jaar 2021. Wij hopen van harte dat deze aandacht voor het religieuze erfgoed een blijvertje wordt en veel moois gaat opleveren!

Link naar de gehele publicatie van de Provincie Brabant

Link naar bestellen wandelroute

Link naar eerder bericht over dialoogproject De Verschilmakers