Ons boekje ‘Dragers van Hoop, een leven lang missie’

Ons boekje ‘Dragers van Hoop, een leven lang missie’wordt n.a.v. de uitzendingen ‘Anita in de missie’ op 14 en 15 december j.l. weer volop besteld. Deze publicatie is uit 2017 toen de Congregatie haar 150-jarig bestaan vierde. Hierin worden ruim 12 Witte Zusters geïnterviewd over hun leven en werk in Afrika, gelardeerd met foto’s. Sommigen van hen zijn inmiddels overleden. Daarnaast staat er een stukje historie in en een volledige matricule van alle zusters die ooit zijn ingetreden in Nederland, dat zijn er ruim 500. Het boekje van 135 pag. is uiterst leesbaar en geeft een goed beeld van de roeping en inzet van deze missionarissen, vroeger en nu. U kunt het bestellen tegen een vergoeding van 10 euro (incl. 5 euro verzendkosten) op administratie@wittezusters.nl o.v.v. van uw naam, volledige adres en tel.nr. Of u kunt bellen op 0411-602548 (ma t/m don 8-4 uur).